Urvaste seltsimaja keskkütteprojekt on lõpusirgel

Urvaste Külade Selts sai 2018. aasta septembris rõõmusõnumi PRIAlt – kinnitatud on kohaliku LEADER-tegevusgrupi otsus eraldada 39992.02  eurot Urvaste seltsimajja keskküttesüsteemi rajamiseks.  Olime sattunud täbarasse olukorda: seltsimaja kahekümnest ahjust on suurem jagu amortiseerunud. Nüüd pidime otsustama, kas taotleda toetust ahjude renoveerimiseks/uuesti ehitamiseks või minna ajaga kaasa ja paigaldada pelletikatel ning radiaatorid. Kuna suurte küttepuude teisele korrusele tassimine on ränk füüsiline töö,  jäime automaatse pelletikatla juurde, mis koos mahutiga üsna napilt seltsimaja keldrisse ka ära mahtus.  Ahjusid me välja lõhkuma ei hakka; päris kindlasti jäävad alles need, mida kütta saab. Ka pelletikatlal on olemas halupuudega kütmise võimalus.

Lisaks PRIAle on suureks rahaliseks toetajaks Antsla vald, kes on ka seltsimaja omanik. Vallapoolne projekti kaasfinantseering on 6214 eurot, peale selle katab vald raamatukogu ruumidesse torustiku rajamise kulud Ka selts ise peab panustama omajagu – väga palju on ehitamisega kaasnevat koristus-, pahteldamis- ja värvimistööd (radiaatorite taguse seina ettevalmistus). Suurim tänu kuulub siin Kadrile, Mariinale, Jaanile, Jaanusele, Ahtile. Ka projekti ja ehitustöö käibemaks 9241 eurot tuleb seltsil esialgu omavahenditest kinni maksta.

/sites/default/files/content/arengukavad/mak-2014/logo/leader-2014-kleebis-veeb-h-w-col.jpg