Urvaste seltsimaja elava käsitöö elamuskeskuseks!

Kuna seltsimajja on viimasel ajal lisandunud ja lisandumas uusi käsitöömeistreid, esitasime veebruaris Kodanikuühiskonna Sihtkapitalile (KÜSK) projekti “Urvaste seltsimaja  elava käsitöö elamuskeskuseks – tegevuskava koostamine”, et koos ekspertidega koostada tegevuskava käsitöö ja toiduvalmistamise kompetentsi jagamiseks ning seltsimaja e-turunduse edendamiseks.  KÜSK toetaski projekti 3900 euroga!

Tegevuskava koostamise raames viime läbi käsitööhuviliste küsitluse ja valmib finantsplaan. 30. aprillil toimus esimene arenguseminar olukorra kaardistamiseks ja tegime ka algust teenuse disainiga. 12. aprillil arutasime seltsimaja tegutsejate ringis küsitluse sisu ja korraldust, erinevate sihtgruppideni jõudmist, maja avamist suvistele möödasõitjatele jm.

Projektimeeskonnas on seltsimaja ja käsitöömeistrite poole pealt Airi Hallik-Konnula, Kadri Võrel ja Karille Bergmann, aga kaasame ka teised seltsimajaga seotud meistrid. Arengukspertideks on Ülle Puustusmaa (teenuste disain, sihtgrupid), Harli Uljas (finantsplaani nõustamine), Siiri Tiivits-Puttonen ( nõustamine e-turunduse ja kodulehe kaasajastamise valdkonnas), Ivika Nõgel (tagasisidestamine lähtuvalt Urvaste seltsmaja arengustrateegiast).

Piltidel on kaks erinevat aruteluvormi – Ülle Puustusmaa juhitud seminar ja siis tavapärane lõunapaus seltsimajas, mis seekord venis koos arutelu ja tikkimis-õmblustööga ikka paari tunni pikkuseks.