Ülevaade Urvaste Külade Seltsi tegemistest 2019. aastal

Urvaste seltsimaja oli 2019. aastal igapäevases kasutuses, lisaks kamateole ja seltsi üritustele seadis siin rahvariiete töötoa sisse käsitöömeister Karille Bergmann. Seltsil oli kaks palgalist töötajat (perenaine ja kamameister) ja kolm juhatuse liiget. Oma teenuseid pakkusid vastavalt vajadusele maniküür-pediküür ja juuksur. Aktiivselt kasutati pesupesemise teenust. 2019. aasta olulisim ettevõtmine oli seltsimaja keskküttesüsteemi väljaehitamine summas 46206,85 eurot, millest 39 992 eurot saime PRIA Leader-meetmest, 6214 eurot valla projektitoetusena. Vald tellis majja ka täiendavad tuletõkkeuksed ning raamatukogu keskküttetorustiku . Suure töö tegi projekti juures juhatuse liige Kadri Võrel, sest radiaatorite tagused pinnad vajasid puhastamist, pahteldamist, värvimist. Vastavalt vajadusele värbasime abilisi ka väljastpoolt maja, sh oli ühe inimese osas leping Töötukassaga. Üks mahukamaid töid oli keldrist puitosade ja pinnase eemaldamine pelletipunkri ja katla paigaldamiseks. Tänu abilisele ja märtsis juba tänu keskküttele kahanes ka naiste kõige raskem töö – siiani tuli talvel igapäevaselt tassida majja kümnekonna ahju puud, pooled neist II korrusele.

KOP-projekti toel hankisime 15 kõrgemat tooli külakino jaoks ning paigaldasime vanadele toolidele uued polstrid ja katted. Lisaks saime KOP-toetuse suurte kiritelgede hankimiseks. Kasutuskõlbulikuks sai kohandatud kolm väikest ruumi endistes õpetajate korterites. Samuti värvisime üle I korruse kiviplaadid ning alustasime akende tihedamist hoone soojapidavuse parandamiseks. Seltsimajas toimus 25 külakino seanssi (kokku näitasime koostöös Kinobussiga 21 filmi), külastajaid käis kokku 508. Ühekordsetest sündmustest väärivad mainimist Islandi teemapäev (03.03), vastlapäev ja iga-aastane külakoosolek pastoraadis (05.03), Urbanipäeva laat (25.05), laulu- ja tantsupeo tule toomise laua katmine Tamme-Lauri tamme juures (17.06), Ümber Uhtjärve jooks (21.07), Harry Neeme mälestuskonverents (23.07), seltsi aktiivsete liikmete väljasõit Võrumaa aedadesse ja ettevõtetesse (29.07), traditsiooniline jõulukaunistuste ja piparkookide tegu (01.12), reisi- ja muude juttude õhtu (03.12) Projektitoetust nii vallalt kui Kultuurkapitalilt saime laada ja konverentsi korraldamiseks, ainult Kultuurkapitali ning kogutud osalustasu eest viisime läbi Uhtjärve jooksu. Kamategu tutvustasime Mulgimaal Heimtalis, Kanepis ja Narvas, seltsimaja tegemistega käisid tutvumas Vidrike külaelu vedajad, Võrumaa käsitöömeistrid, Jõgeva Koostöökogu, Lindi külaselts, külalised Soomest Pyhärantast ja Vastseiinast, Setomaa valdade liidu Eesti-Läti koostööprojektis osalejad Setomaa, Ape, Alutaguse ja Engure vallast. Pikema artikli meie tegemistest avaldas Maaleht 12.11.2019. Meil on olnud kena koostöö nii vallaga, kelle toetuseta me ei jaksaks maja sooja ja avatuna hoida, kui ka kõrvalmajas tegutseva Urvaste Kooliga.